شناسه : 40712
ی, 02/17/1402 - 17:47
نویسنده : کاربر ادمین
دکتر قنادزاده مطرح کرد:

بسیج ملی در حکمرانی و مدیریت آب کشور راه حل اصلی مقابله با تنش آبی

دکتر قناد زاده بیان داشت:  بر اساس مصوبه عالی بسیج مبنی بر اینکه کارگروه تخصصی آب یکی از هفت کارگروه تخصصی این سازمان میباشد، تهیه و تدوین طرحی برای مقابله با تنش آبی و افزایش بهره وری آب به این سازمان واگذار گردید.:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران ومعماری، دکتر قناد زاده مسئول بسیج مهندسین عمران و‌معماری بیان داشت: بر اساس مصوبه عالی بسیج مبنی بر اینکه کارگروه تخصصی آب یکی از هفت کارگروه تخصصی این سازمان میباشد، تهیه و تدوین طرحی برای مقابله با تنش آبی و افزایش بهره وری آب به این سازمان واگذار گردید. 
با توجه به اینکه متوسط بارندگی بلند مدت کشور ایران 250میلمتر می‌باشد که نسبت به متوسط جهانی که 800میلمتر می باشد،(بر اساس ارقام و آمار رسمی) ، جزو مناطق خشک و نیمه خشک می باشد و در حال حاضر دارای تنش آبی می‌باشد و بهره‌وری آب از متوسط  ها بسیار پایین تر است، موضوع تدوین طرح بلافاصله در کارگروه تخصصی آب با حضور اندیشه ورزان و متخصصان حوزه آب مطرح گردید و برای اهمیت موضوع این جلسات در معاونت علمی ریاست جمهوری ،وزارت نیرو،قشر مرکزی، دبیرخانه اقشار،ستاد سازمان بسیج بالای  20جلسه مفید برگزار و برای تهیه قسمت های مختلف طرح به تمامی اعضا وظایفی تعیین گردید و در نهایت پیش نویس این طرح با عنوان بسیج ملی در حکمرانی و مدیریت آب کشور و با نقش دهی به تمامی دستگاههای متولی و بهره بردار و دستگاههایی که می‌توانند در حوزه آب موثر باشند با حدود 500صفحه پیوست تهیه گردید که با اجرای این طرح  در بستری مناسب ,( قرارگاه امنیت ابی در سطح ملی برای پویا بودن طرح) میتوان با تنش آبی مقابله و افزایش بهره وری آب داشته باشیم.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید