شناسه : 40508
ی, 07/17/1401 - 12:30
نویسنده : admin1

برگزاری کارگروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست به میزبانی وزارت نیرودر تاریخ11 مهرماه1401 برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری، جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری مرکزی با حضور مهندس وطن فدا مشاور وزیر و مدیر کل آبهای مرزی وزارت نیرو و اعضاء کارگروه تخصصی آب و محیط زیست در زمینه جهاد آبرسانی و مدیریت بحران در زمینه چالش هالی آب در سالن جلسات وزارت نیرو برگزار شد.

 دکتر قناد زاده مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری در این جلسه در زمینه بررسی و اجرای با کیفیت  پروژه های جها دآبرسانی و کمک بسیج مهندسین عمران و معماری به اینگونه پرو ژه ها از طریق ارائه خدمات فنی مهندسی و همچنین در زمینه اهمیت و ضرورت مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در مواقع چالش های آب از جمله سیل و خشکسالی(بحران های آبی در استانهای همدان و چهار محال و بختیاری) و... مطالبی را بیان کردند و تمامی اعضاء هم با توجه به داشتن ظرفیت مهندسین متخصص بسیجی، در گام اول، نظارت و مشاوره و به دنبال آن استاندارد سازی را در اینگونه طرح ها را خاطر نشان کردند.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید