آرشیو اخبار سازمانی

جلسه کارگروه مدیریت شهری با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان‌غربی ، رییس راهور شهرستان ارومیه، اداره حمل و نقل راهور ، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، رییس کارگروه مدیریت شهری و جمعی از کارشناسان و اعضای بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

جمعی از اعضای ستادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با حضور در استان چهارمحال و بختیاری ، از نزدیک با فعالیت های این سازمان آشنا شدند.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آذر 1401منتشر شد.

آیت الله اراکی در دیدار دکترقنادزاده و هیات همراه باتاکید بر لزوم شهرسازی اسلامی در تمدن اسلامی در کشور بیان داشت: شهرسازی اسلامی باعث رشد و پروش انسان میشود.

هاشمی‌فشارکی:

دبیر شورای اعتلای معماری و شهر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری، شاخص‌های طرح «روستای اسوه» را تشریح کرد. فقرزدایی و قرارگرفتن مسجد به عنوان کانون فعالیت‌ها از جمله این شاخص‌هاست.

جمعی از اعضای ستادی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با حضور در شهر مقدس قم ، از نزدیک با فعالیت های سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان قم آشنا شدند.

جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در تاریخ11 دی ماه۱۴۰۱ با موضوع تدوین پیش نویس طرح جامع آب برگزار گردید.

با حضور دکتر قنادزاده مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد

کارگاه آموزشی تیم های وضعیت سنج رده های بسیج اقشار سپاه های استانی با حضور دکتر قنادزاده مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری (دوره سفیران بسیج اقشار) برگزار شد.

جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در تاریخ۱ دی ماه۱۴۰۱ با موضوع طرح جامع آب برگزار گردید.

به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد

جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ16 آذرماه1401 برگزار گردید.