مهندس هاشمی فشارکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کرج تبیین کرد

ضرورتها و الزامات مجلس شایسته همگام با انقلاب در گام دوم انقلاب

مهندس هاشمی فشارکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان کرج به تبیین الزامات مجلس شایسته همگام با گام دوم انقلاب پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران ومعماری استان البرز، در  آستانه دهه فجر چهلم  و یکم انقلاب اسلامی روز جمعه ١١ بهمن ١٣٩٨ ؛ نمازجمعه پرصلابت کرج به امامت آیت الله حسینی همدانی ؛ نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج  در مصلی  بزرگ امام خمینی کرج با حضور اقشار مختلف مردم  برگزار شد .سخنران پیش از خطبه ها ؛ اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ؛ پژوهشگر و استاد دانشگاه ؛  با موضوع  تببین مولفه های قدرت ملی ؛ و ضرورتها و الزامات مجلس شایسته همگام با انقلاب در گام دوم انقلاب بود.

وی درآغازحدیثی ازامام علی ع نقل نمود که " رحم الله امراء علم من این، فی این و الی این . خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا به سر می‌برد و به کجا خواهد رفت " وبیان داشت در مسایل فردی واجتماعی بایستی این حدیث را سرلوحه قراردهیم واکنون که در آستانه چهل ویکمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی قرارداریم ، لازم است توجه نماییم که گذشته کشورچگونه بوده ، اکنون در چه وضعی قرارداریم و آینده چگونه است . گذشته ما دو مقطع هست .مقطع نخست که شامل پیش از انقلاب  اعم از دوران تاریک ستم شاهی و ماقبل آن که کشورروبه کوچک شدن عرصه سرزمینی وبه قهقرا رفتن بود. ومقطع دوم انفجار نور انقلاب وگام اول انقلاب ویا بعبارتی چله اول انقلاب که حاصل آن پیشرفت های شگرف درهمه حوزه ها، علیرغم تهدیدات بیرونی وضعفهای درونی. ودوره فعلی که درحال گذاراز پیچ تاریخی هستیم ،دوره بازشناسی ضعفها و زدودن دملهای چرکین و پاکسازی و اینده ای که در حال ورود به افقهای بلند گام دوم میباشد.

دکترهاشمی فشارکی سپس به عوامل تولید قدرت ملی کشورمان را برشماری کرده وبراساس سه مقطع زمانی فوق پرداخت .وی نخستین مولفه را،عوامل طبیعی و سرزمینی برشمرد که دردورانهای مختلف ایران وسیع را تجزیه و کوچک کردند وپس از انقلاب دشمن بدنبال تجزیه ایران  با شعارملت کرد وبلوچ وخلق عرب بودوچون موفق نشدند ، یکی از اهداف جنگ تحمیلی را جداکردن خوزستان وغرب کشور دنبال کردند که وجبی از خاک کشور به برکت دفاع مقدس وخون شهدا کاسته نشد.واینک اقتدار ایران درفراسوی مرزهاشکل گرفته است .

 ایشان دومین مولفه را عوامل انسانی  ذکر کرد. افزایش جمعیت از ۳۶ ملیون نفر به ۸۳ ملیون واقوامی که پیش از انقلاب نسبت به کشور بی تفاوت بودند همراه انقلاب و جنگ و همواره پشتیبان نظام گردیدند.

سومین مولفه عوامل اقتصادی ذکرشدکه پیش از انقلاب یک اقتصاد کاملا وابسته به نفت، غیر مولد و متکی به واردات بود.اما در چله انقلابزیر ساختهای ملی ، شهری و روستایی چندین برابر کل دوران چند هزارساله پیش از انقلاب توسعه یافت . دشمنان از ابتدای انقلاب واخیرا تحریم های فلج کننده را برای تضعیف این مولفه قدرت مردم ایران بکار گرفته اند .اخیرا تاراج سکه وارز کشورتوسط مدیران سفیه و واردات بی رویه  بدین جهت هم راستای با اهداف دشمن تلقی میشود.  وسیاستی که مقابله میکند با اهداف دشمن اقتصاد مقاومتی بامحوریت تکیه بر تولید داخلی ، که علیرغم ابلاغ آن توسط رعبرانقلاب ، شش سال است بجز حرف و شعار، از اقدام عملی دولت خبری نیست .

چهارمین مولفه ،عوامل سیاسی داخلی  ، که از یک ساختاربی اراده ووابسته نظام شاهنشاهی به یک نظام کاملا مستقل ومتکی برآرامردم خودبوجود آمد و سطح مشارکت مردم سالاری در ایران بی نظیر بوده است . ولی متاسفانه افرادی که با ارا پایین از طریق همین انتخابات راه یافته اند ، اکنون که دست خالی از خدمات هستند و جایگاهی در میان حتی طرفداران سابقشان ندارند ، به بی اعتبار کردن پرداخته و انگ فرمایشی کردن انتخابات میزنند. واین یعنی تضعیف ارکان مولفه قدرت داخلی . انسجام ملی در پیش از انقلاب وجود نداشت وپس از انقلاب حول محور اسلام در اوج بی مثالی درجهان تبدیل شده است که نمونه آنرا درترورشهید سلیمانی و تشیع جنازه باشکوه وی شاهدبودیم ، امنیت ملی پیش از انقلاب امنیت خفقان پلیسی بود وامروز امنیت مردمی وبی نظیردر منطقه ناامن هستیم .ولی با تدبیرهای غلط دولت در قضیه بنزین و... دیدیم که چگونه امنیت کشورراتضعیف کردند.

پنجمین مولفه ،عوامل سیاست بین المللی بیان شد . که پیش ازانقلاب سیاست ایران حضور بیگانه درکشور و به حساب نیامدن درمعادلات حتی منطقه ای بود.ولی با وقوع انقلاب اجنبی ها فرارکردند و درچله اول انقلاب ، ایران به قدرت برتر منطقه دست یافت .و باپیمانهای جدید بین المللی در ازادسازی عراق و داعش و مانور مشترک با چین و روسیه به قدرت جهانی تبدیل شد .اما توسط افکارغربگراها برجام پر خسارتبرکشور تحمیل شد وبافشار دنبال اف آی تی اف و.... هستند تا قرارگرفتن در نظامات ساخته نظام سلطه و هضم شدن درقدرت های سلطه گرمحقق گردد.

ششمین مولفه ، عوامل  نظامی بیان شد که پیشازانقلاب، ایران ژاندارم امریکا در منطقه بودوراهبردهای نظامی براساس منافع امریکادر منطقه بر ارتش دیکته میشد. اما امریکا ما نیروهای مسلخ مقتدر با تکیه بر انواع سلاحهای بومی هوایی ، زمینی ، دریایی و غیره پیشرفته هستیم . شعار زیبا ولی فریبنده دوران موشک سپری شده و مذاکرات سری با غربیها درباره موشکهای دفاعی کشور، بدین جهت در جهت تضیف قدرت ملی کشوربحساب میایند.

هفتمین مولفه ،عوامل علمی و فناوری ذکرشد.مادر پیش از انقلاب ترجمه کننده ونشخوارکننده تولیدات بیگانگان بودیم ولی به برکت انقلاب اسلامی رشد شتابان تولید دانش و رتبه ۱۱ دنیا را کسب کردیم .ورشد شتابان خودکفایی را طی نموده ایم . اما در سالهای اخیربی توجهی به فضاهای کسب و کارداخلی متکی بردانش بومی غیرقابل پذیرش میباشد.

هشتمین مولفه ،عوامل اجتماعی بیان شد . از یک جامعه بی تفاوت در پیش ازانقلاب به جامعه پویا و پرتحرک ، از یک محرومیت مطلق روستاها وشدید حتی شهرها ورفاه پایین در پیش از انقلاب به رفاه نسبی در چله انقلاب دست یافته ایم .اما مشکلات معیشتی چند ساله اخیر و ایجاد نارضایتی ها و بروز فتنه های اجتماعی ۹۶ و ۹۸ درجهت تضیف این مولفه قدرت ملی بوده است.

نهمین مولفه ،عوامل فرهنگی ذکرشد. بینش فرهنگی و سیاسی پس از انقلاب مردم با قبل ازانقلاب اصلا قابل مقایسه نیست . روحیه مشارکت ملی در مناسبتهای گوناگون برکت انقلاب اسلامی ودرجهت تقویت قدرت ملی بوده است .علاوه برحفظ  میراث کهن ، میراث دفاع مقدس ودفاع از حرمها نیزبه این مولفه افزوده شده است . رشد چند برابری از ۲ شبکه به ۶۱ شبکه سیماو....بیانگر افزایش این مولفه بوده است . تهاجم فرهنگی از خارج و داخل و رها بودن عرصه فرهنگ برای رشد ضدارزشهای فرهنگ غربی موریانه های تضعیف این مولفه می باشد که در این سالها شدت یافته است .

دهمین مولفه ،عوامل دینی و اعتقادی بیان شد . مکتب حیات بخش و جهانی اسلام ناب محمدی بادوبال شیعه یعنی شهادت و انتظار ، باروحیه ایثار و شهادت طلبی و انتظار مهدویت قدرت ملی بی نظیریرا برای این کشورشیعی رقم زده و علت بسیاری از دشمنی ها نیز واهمهاز این قدرت اتصال به ظهور منجی عالم بشریت هست.

وی درجمع بندی مولفه های قدرت ملی بیان داشت : سیاست و برنامه های پیش از انقلاب بشدت درجهت کاستن قدرت ملی کشور شیعی ایران بوده است ودر چله اول انقلاب علیرغم توطئه های خارجی و فتنه های داخلی قدرت ملی در همه زمینه ها ارتقا یافته است وبه قدرت برترمنطقه دست یافته ایم .درشرایط سالهای اخیر چونموریانه از داخل به جان مولفه های قدرت ملی افتاده که باید سم زدایی کردو افق گام دوم ترازجهانی شدن و زمینه سازی ظهورمنجی عالم را دنبال میکند.اگر در چله اول بدنبال ترمیم آسیبهای تهاجم دشمن بودیم ، در چله دوم، با ارتقا پایداری ملی ،فتنه های خارجی و داخلی باید درنطفه سرکوب شود. چله دوم انقلاب تراز گفتگوی اسلام ناب محمدی را جهانی کرده و محور مقاومت راوسعت بخشیده است. ما دست برتر پیدا کرده ایم وبایدراهبرد پیش دستانه دردستورکارقرارگیرد.

تلاش دشمن در حوزه های مختلف جنگ و تحریم و تهاجم فرهنگی ،  بر نفوذ جریانی تمرکز یافته ، تا از درون کشور مولفه های قدرت ملی را تخریب و نهایتا آماده پذیرش دشمن کند . وصیت امام خمینی بربدست نااهلان و نامحرمان نیافتدن انقلاب نیز بر این معطوف است .درحالی که این چندساله اخیرجریان نفوذ تشدید شده و امام المسلمین نیز بارها هشدار داده اند باید مسولین کشورغربال شوند وچرکها بیرون ریخته شوند.در بلایای مشارکتهای مردمی گسترده است . دردفاع دربرابرتجاوز دشمن بذل جان غوغا میکند و خونها نجات بخش  واحیاگر میشوند . می بینیم اشتیاق به اعزام به جبهه های مقاومت را وشهادت ها را و تجلیل از شهدا را.اما انقلاب  نیازمند بذل بذر بینش سیاسی و فرهنگی است .باید جهاد بصیرت افزایی فراگیر شود-باید جا بکنیم  تا جانهایی احیا شوند. جبهه فرهنگی خون می خواهد تا احیا گر جانهای بی رمق گردد.وامتی یکپارچه در جهت افزایش قدرت ملی وبسترسازتمدن نوین اسلامی و زمینه سازظهور(عج) وتجلی جامعه مهدوی گردیم

دکتر هاشمی فشارکی درخصوص بیانیه راهبردی گام دوم ،گام یعنی رفتن و طی نمودن ،هرراه رفتنی مبدا و مقصد دارد،مبداش انفجارنور در ۲۲ بهمن ۵۷ و مقصدش اتصال به نور مهدوی است که هر دومقدس وقطعا این میسر نیز مقدس است .امام المسلمین در این بیانیه سرگذشت چهل‌ساله‌ی انقلاب اسلامی، تفاوت چالشهای دیروز و امروز   انقلاب با  مستکبران و ظرفیّتهای مهم کشور برای گام دوم انقلاب که همانا تقویت مولفه های قدرت ملی است که در درآغاز سخنعرض شد را ترسیم نموده اند ودر انتها هفت توصیه راهبردی درحوزه های  علم و پژوهش بعنوان موتور حرکت پیشرفت جامعه درهمه زمینه ها ورسیدن به قله جهانی ،  معنویّت و اخلاق ، که دنیا درسراشیب بوده  وهدف رسالت پیامبر اسلاممی باشد. اقتصاد بعنوان موتورمحرک بخشهای مختلف جامعه ،  عدالت و مبارزه با فساد ، آسیب رسان به دستیابی به اهداف انقلاب ، استقلال و آزادی دو شعار مبارزات انقلاب که محقق شد وباید تدوام یابد.عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن ، محوری ترین رکن تمایز انقلاب اسلامی و سبک زندگی بعنوان پایه واساس تمدن نوین اسلامی را تبیین وتکلیف نموده اند.

ایشان درخصوص بیانیه گام دوم انقلاب بیان داشتند که یک سند راهبردی، مهم و کارگشاست.یک سال از آن گذشت ازآن سخن بسیار گفته شد ولی باید عملیاتی شود وملاک عمل قرارگیرد. هر قدر اقدامات ما ،فاصله با گام دوم انقلاب باشد ، انحراف تلقی میشود  و موجب ضمان . لذا باید همه نهادها باید ملاک قرار دهند و آتش به اختیار به اتکا نیروی محرکه جوانان باید ارکان نهادهای دولتی را متحول کند .

دکتر هاشمی فشارکی درادامه یکی از ثمرات انقلاب اسلامی را مردم سالاری دینی بعنوان الگوی موفق جمهوری اسلامی برشماری کرد .ودر این خصوص گفت : درمقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و  اصل دوم قانون اساسی ،اعلام میکند " جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی."و" اجتهاد مستمر فقهای جامع ‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین." ودر اصل ۱۱۵ قید شده است : رییس جمهور باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. وتنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط امام المسلمین مشروعیت می یابد.وبراساس اصل ۶۷ ، نمایندگان مجلس باید سوگند یاد کنند و متن قسم ‏نامه را امضاء نمایندکه" تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشد وتطبیق مصوبات مجلس با احکام شرعی توسط شش فقیه شورای نگهبان و صورت میگیرد. که بایستی درانتخابات نمایندگان ورییس جمهورآینده مورد دقت کافی قراردهیم وافراد شایسته وهمراه باقانون و بیانیه گام دوم انقلاب را انتخاب کنیم

گرچه براساس قانون ، در انتخاب از رای سفید تا انتخاب سیاه آزاد هستیم ، لکن علاوه بر مسیولیت اجتماعی خود وآیندگان ، چنانچه انتخاب براساس اصول و معیارهای شرعی نباشد ،به جهت پیامدهای آن ، مستوجب عقوبت الهی نیز خواهد بود. وموکلفیم تا مقدرات کشور، جامعه و مردم را که نه حتی به صالح ، که به اصلح بسپاریم . ولازمه آن بصیرت ودرایت لازم می باشد . والبته اگردر تشخیص مصادیق با معیارها با خطا مواجه شویم بحث آن جداست

ما شرعا در انتخاب افراد ازاد نیستیم ،حاکمیت از ان خدا وجانشینان وی هست و نظام اسلامی در اختیار گذاشته تا بامعیارها بین افراد صالح اصلح را انتخاب کنیم .

 امام خامنه ای قبلا مواردی را درخصوص انتخاب افراد اصلح بیان نموده بودند . واخیرا نیز در درس خارج فقه درخصوص نامزدهای انتخابات مواردی را بیان فرموده اند ،که بایستی نصب العین قرارگیرد.

دکترهاشمی فشارکی معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را شامل دوبخش ایجابی و سلبی ذکر کردوویژگیهای ایجابی نمایندگان را چنین برشمرد : حسن سابقه در خدمت رسانی به جامعه و مردم ، مومن انقلابی با روحیه بسیجی و کارجهادی ،حسن خلق ومردمی ودلسوز و فداکاروخدوم ، مصلحت اندیش و شجاع و مدیر ،دارای تخصص های مورد نیاز مجلس ، باور ما میتوانیم ،اعتقاد به مقاومت در برابردشمن ، شناخت نیازها واولویتهای جامعه ، همگامی  با گام دوم انقلاب.

ویژگیهای  سلبی نمایندگان را نیز چنین ذکر کرد: وامدار و وابسته به اشخاص و گروههای منفعت طلب، مرعوب غرب نباشد، لیبرال نباشد ، غربزده نباشد ، ( غربی ها در چند سال اخیر در دولت و  مجلس ۶ و ۱۰ ضربات مهلکی زدند ) هم خنج به صورت نظام زدند ،هم فسادوتباهی وهمگرای به دشمن ، امام درباره خطر لیبرالها و منتظری گفتند کشوررا تحویل غرب میدهند .اشرافی نباشد . روحیه اشرافی گری نداشته باشد . طرفدار حاکمیت اشرافی نباشد.قانون گریزی و خود محوری نباشد. بدوربودن ازصفات نکوهیده – بخصوص بپرهیزهایی که درنامه امام علی به مالک اشتر -

وی همچنین درخصوص رسالت شرایط فعلی ما درپیش از انتخابات گفت: رصد کردن جریانات ،هوشیاری دربرابر جریان سازیها  و افشاگری ، روشنگری ویژگیهای نماینده اصلح وتطبیق آن ، پرهیز از اختلاف انگیزی ، پویشهای مردمی با  فرو انداختن نقابهای تزویر و ریا ، گسستن  زنجیرهای بردگان فکری و روحی ، فصل اجرای آتش به اختیار در مراسم رسمی برای برون رفت از مراسم تشریفاتی و کم خاصیت فرا رسیده و وظیفه ما در زمان انتخابات، دعا بدرگاه الهی که لطف خدا در دل مردم جاری شود وانتخاب اصلح رخ دهد و بعد از انتخابات نیز، تمکین به تایید شورای نگهبان داشته باشیم. لذا درآستانه سال نویی که در پیش است انشاالله خانه تکانی وپاکسازی را از مجلس شروع کرده ومجلس انقلابی همراه وهمگام با گام دوم انقلاب شکل خواهدگرفت .

ایشان درپایان سخنرانی خود اظهارداشت :  با تصریح زمینه سازی ظهور در بیانیه گام دوم وسخنان علمای دین ، رزمایش مشترک ایران با دو قدرت جهانی چین وروسیه در دی ۹۸ ؛ عملا به قدرت جهانی تبدیل شد و ائتلاف اخرالزمانی را در برابر دجال بوجود آورده وبا حمله موشکی به پایگاه امریکا در عین الاسد ؛ تغییر قدرت موازنه نظامی خود را به رخ کشید و امریکا از پاسخگویی عقب نشست وبا شرایط وقرائن موجودمبین آنست که در شمارش معکوس ظهور قرار داریم.از این پس نبرد حق و باطل تشدید خواهد شد. و امتحان ها هر روز سخت تر خواهد شد.️حضرت آقا بسیار زیبا به حوادث ظهور اشاره می کند و می فرماید دشمن دنبال ماست ولی امداد غیبی مارا عبور می دهد و به خواست خدا آینده روشن است! لذا باید بیدار وهشیار بود و مراقب فتنه های آخر الزمان باشیم ومراقب مکر و حیله دشمنان خارجی وداخلی باشیم. به جو سازی رسانه ها توجه نکنیم واز انقلاب و رهبری بعنوان ستون خیمه امام زمان قاطعانه دفاع کنیم ودر مسایل استانی نیز گوش به بیانات نماینده ولی فقیه باشیم .برای سلامتی و ظهور منجی عالم مکرر دعا کنیم ومهیای شنیدن اناالمهدی باشیم ️که نصرمن الله وفتح قریب اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا سیدنا امام خامنه ای ( صلوات حضار) و لَعنَةُ‏اللّهِ عَلی أَعدآئِهِم أَجمَعین . والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.