دکتر هاشمی فشارکی بیان کرد:

ضرورت همگامی نمایندگان مجلس یازدهم با گام دوم انقلاب وتخصصی شدن لیستهای انتخاباتی

دکتر هاشمی فشارکی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و انتخابات پیش رو از اهمیت تخصصی شدن لیست های انتخاباتی و ضرورت همگامی نمایندگان جدید در گام دوم انقلاب خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری ، دکتر هاشمی فشارکی استاد و پژوهشگر حوزه معماری ایرانی اسلامی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران ومعماری به تبیین  بیاینه گام دوم انقلاب  و انتخابات پیش رو پرداخت.

متن پیش رو ماحصل گفتکوی کوتاه ما با این استاد دانشگاه است:

اهمیت مجلس شورای اسلامی را بصورت مختصر بیان بفرمایید : 

همانطور که مستحضرید انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب شکوهمند اسلامی برای مردم ایران در تعیین سرنوشت مقدرات خویش می باشد. که پبش از آن انتخابات آزاد معنا نداشت . ومجلس شورای اسلامی عصاره تجمیع منتخبین اقوام ، ادیان رسمی ، مذاهب وگروههای سیاسی قانونی ونهادهای اجتماعی سراسرکشور بوده و به جهت جایگاه تقنینی و نظارتی آن، درراس امورکشور قراردارد. ودر صورت انتخاب اصلح میتواند به معنای واقعی در راس امور کشور قرارداشته باشد . از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون ، ملت ایران ، بجز میان دوره ای ها ، ده بار به پای صندوق انتخابات مجلس رفته ونمایندگان خویش را انتخاب کرده اند. ونمایندگان ادوارمجلس در طول عمرچهل ساله خود ، نقش بسیار زیادی در اصلاح قوانین پیش از انقلاب ، تصویب قوانین پنج ساله و سالانه کشور ، طرحها و لوایح و آیین نامه های مختلف و همچنین در رای اعتماد به دهها وزیر و چندین استیضاح آنان و نظارت بر بسیاری از امورات کلان کشور داشته ودارند.

این دوره از انتخابات از چه اهمیتی برخوردار می باشد؟

همه دوره های انتخابات ، به جهت تاثیر گذاری بر کل کشور و سرنوشت بسیاری از امور از اهمیت بالایی برخوردار میباشد . لکن در این دوره ، باتوجه به اینکه گام اول انقلاب باهمه فراز و نشیبهای مجلسی ها گذشته وبزودی با اولین مجلس درمقطع گام دوم انقلاب مواجه خواهیم شد،همگامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گام دوم انقلاب اسلامی ضرورت دارد ونمایندگانی که بایستی به نیازهای آینده انقلاب اسلامی شناخت داشته باشند و تطبییق و ترسیم مسیرکشور درجهت اهداف عالیه آن در تشکیل تمدن نوین اسلامی و تلاش درجهت ارتقا جهانی کشور و اجتناب از انحراف و کاهلی ، باتوجه به شرایط حساس کنونی ، وهمراهی برای عبور از پیچ تاریخی کشور وانقلاب و زمینه سازی برای ظهور و بروز دولت مهدوی باشد .

به نظر جنابعالی انتخاب افرادچگونه بایستی صورت گیرد؟

امام خامنه ای قبلا مواردی را درخصوص انتخاب افراد اصلح بیان نموده بودند . واخیرا نیز در درس خارج فقه درخصوص ویژگیهای نامزدهای انتخابات مواردی را بیان فرموده اند ،که بایستی نصب العین قرارگیرد.

 گرچه براساس قانون ، در انتخاب از رای سفید تا انتخاب سیاه آزاد هستیم ، لکن علاوه بر مسیولیت اجتماعی خود وآیندگان ، چنانچه انتخاب براساس اصول و معیارهای شرعی نباشد ،به جهت پیامدهای آن ، مستوجب عقوبت الهی نیز خواهد بود. وموکلفیم تا مقدرات کشور، جامعه و مردم را که نه حتی به صالح ، که به اصلح بسپاریم . ولازمه آن بصیرت ودرایت لازم می باشد

درخصوص فهرست ( لیست ) انتخاباتی چه پیشنهادی دارید ؟

نظر به اینکه اکثر امور جاری در مجلس چه تقنینی و چه نظارتی وچه موارد دیگر اکثرا مباحث کلان ، مهم و تخصصی می باشند. وتبعا بایستی براساس تخصص های مربوطه مورد واکاوی و اعلام نظر باشد . وبراین اساس هم مجلس شورای اسلامی دارای کمیسیون های تخصصی ، مثل کمیسیون عمران ، بهداشت ، امنیت ، اصل ۹۰ و غیره میباشد. واگرنمایندگان انتخاب شده فاقد یکی از تخصصهای ذیربط نباشد ، اولا تاثیر گذاری در آن لوایح و طرحها را نخواهد داشت و ثانیا ممکن است نظراتی دهد و یا حتی اعمال نفوذ نماید، که آن طرح یا لایحه به مسیر نامناسبی هدایت شود که درنهایت با تصویب آن یا کم اثر باشد و یا سبب اشکالات عدیده برای آن حوزه کشورگردد . لذابهترین و به صلاحدیدترین کار این است ، که فهرست ( لیست) تهیه شده براساس تخصصهای مجلس و به تناسب نیاز باشد و از ببسیار تخصص های غیر ضرور درمجلس به جهت رای آوری لیست پرهیز شود و این آفت و سنت غلط که هنرپیشه و کشتی گیر و فوتبالیست و....درلیست جای داده شود بایستی حذف شود وبراساس تخصصهای مورد نیاز درنظر گرفته شود. وحتی اگر لیستی چنین کرد بعنوان یک ضد ارزش تلقی شود و مردم متوجه عوام فریبی آن گروه سیاسی یاگروه اجتماعی شود و به جهت تامین منافع ملی شان در مجلس از انها تبری جویند.

باتوجه به ارتباط موضوعی کمیسیون عمران مجلس با سازمان بسیج مهندسی ، لطفا نظرتان را راجع به این کمیسیون بفرمایید ؟

یکی از کمیسیون های بسیار مهم و تاثیر درامورات مجلس ، کمیسیون عمران می باشد . بخش عمده ای ازبودجه سالانه کشور در امورات عمرانی صرف میشود و بسیاری از زیرساختهایی که ساخته و مرد بهره برداری قرارمیگیرند ، از قبیل انواع واحدهای مسکونی و شهرکها وواحدهای اداری ، فرهنگی ، صنایع و....تاثیر زیادی برکیفیت زندگی مردم و اقتصاد جامعه میگذارند . که بایستی هم جنبه های کیفی آنها از قبیل هویت بخشی واستحکام بخشی در انها مورد توجه قرارگیرد وهم اولویتها . براین اساس کمیسیون عمران نقش مهمی برکمیت وکیفیت آنها میتواند داشته باشد . وهمچنین نظارت برعملکرد دستگاههای مسول مثل وازرات راه وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی و... هم بر سازمانهای مجری پروزه های مذکور.

درخصوص کمیسیون عمران مجلس چه پیشنهادی دارید ؟

باتوجه به حوزه های مختلف شمول کمیسیون عمران (شامل معماری ، شهرسازی ، مسکن، شهرهای جدید ، عمران ، تاسیسات ،مدیریت شهری ، مدیریت بحران، خدمات مهندسی و... ) ومسایل هویت بخشی ( هویت اسلامی ایرانی در بخشهای مرتبط )، هم دامنه وسیع نهادهای دیربط ( نهادهای مسول ، مجری ، مردم نهاد ، و ذینفع )  هم حجم امورمربوطه و هم پیچیدگی مسایل تخصصی بریکدیگر، لازمست اولا اعضا کمیسیون عمران از تخصص و سابقه کافی برخوردار باشند و هم از پشتوانه معاونت و مشترک و همفکری در امور مربوطه برخودار باشد. براین اساس نیاز هست نهادهای تخصصی درحوزه عمران با تشکیل کارگروهایی به تصمیم گیری اصلح در کمیسیون عمران کمک کند. وباتوجه به ساختارگسترده سازمان بسیج مهندسین و بسیج اساتید در سراسر کشور ، پیشنهاد بصورت مشخصم این اینست که در زیر مجموعه سازمان بسیج مهندسین یک کارگروه مرکزی از اساتیدو مهندسان بسیجی در رشته های مختلف متولی بعنوان امین و مشاور کمیسیون عمران مجلس عمل کند . و کارگروههای فرعی معماری ، شهرسازی ، مسکن ، تاسیسات ، سازه و.....موضوعات تخصصی را بررسی کرده و به کارگروه اصلی ارایه داده و انها بررسی نهایی کرده و سپس به کمیسیون عمران مجلس تقدیم شود. بدیهی است در چنین شرایطی لوایح و طرحها ازپختگی لازم برخوردار بوده و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت . این مکانیزم می تواند و به صلاح هست که در سایر کمیسیونهای مجلس نیز جامه عمل بپوشند ودرنهایت شاهد ارتقائ جایگاه مجلس بوده و به معنای واقعی کلمه مجلس در راس امرو قرارخواهد گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.