۲۰۲۰/۱۰/۰۳ - ۱۴:۰۴
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه شهریور ۱۳۹۹ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۸/۲۳ - ۱۰:۳۱
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مرداد۱۳۹۹ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۸/۰۲ - ۱۳:۵۴
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر ۹۹ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۷/۰۸ - ۱۴:۳۳
نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
اولین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقههای صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۷/۰۱ - ۱۲:۲۹
ویژه نامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسب هفته حقوق بشر امریکایی منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۶/۲۸ - ۱۰:۲۵
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه خرداد ۹۹ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۵/۲۷ - ۱۱:۴۴
منتشر شد/
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه اردیبهشت ماه ۹۹ به همت روابط عمومی این سازمان بصورت نسخه الکترونیکی منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۴/۲۲ - ۱۰:۵۱
ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه فروردین ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۳/۱۷ - ۱۱:۴۹
ماهنامه الکترونیکی ویژه اسفندماه ۹۸ به همت روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۲/۱۶ - ۱۳:۳۸
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه بهمن ۹۸ منتشر شد.
۲۰۲۰/۰۱/۰۷ - ۰۹:۳۴
به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، ویژه نامه الکترونیکی این شهید والا مقام منتشر شد.
۲۰۱۹/۱۱/۲۴ - ۱۳:۰۰
نشریه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری کل کشور ویژه مهرماه ۹۸ منتشر شد.
۲۰۱۷/۰۸/۳۰ - ۱۰:۴۲