ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

دومین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر…

جلسه مشترک مهندس قربانی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با مهندس حسینی مدیر کل بنیاد مسکن…

قرارگاه جهش تولید در محل سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان تشکیل شد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استاتن مازندران از برگزاری طرح عمران روستا در شهرستان بابل…

جمعی از مهندسین بسیجی در محکومیت اقدام نشریه شارلی ابدو اقدام به انتشار بیانیه ای کردند…

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مهر ۱۳۹۹ منتشر شد.

جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف پدافند زیستی مبارزه با کرونا…

با توجه به فرارسیدن یوم الله 13 آبان، سامان بسیج مهندسین عمران و معماری اقدام به انتشار بیانیه ای…

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس…

جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران…

اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از…

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

جلسه مشترک مهندس قربانی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با مهندس حسینی مدیر کل بنیاد مسکن…

قرارگاه جهش تولید در محل سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان تشکیل شد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استاتن مازندران از برگزاری طرح عمران روستا در شهرستان بابل…

جمعی از مهندسین بسیجی در محکومیت اقدام نشریه شارلی ابدو اقدام به انتشار بیانیه ای کردند…

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مهر ۱۳۹۹ منتشر شد.

جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف پدافند زیستی مبارزه با کرونا…

با توجه به فرارسیدن یوم الله 13 آبان، سامان بسیج مهندسین عمران و معماری اقدام به انتشار بیانیه ای…

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس…

جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران…

اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از…

هفتمین جلسه اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان برگزار شد.

جلسه تخصصی کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور نماینده مردم شریف استان مازندران…

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان ۱۳۹۹ منتشر شد.

نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

دومین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر…

قرارگاه جهش تولید در محل سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خوزستان تشکیل شد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استاتن مازندران از برگزاری طرح عمران روستا در شهرستان بابل…

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مهر ۱۳۹۹ منتشر شد.

جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف پدافند زیستی مبارزه با کرونا…

جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران…

اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از…

هفتمین جلسه اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان برگزار شد.

جلسه تخصصی کارگروه آب سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور نماینده مردم شریف استان مازندران…

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه انجام شد

به همت کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان کلاله، تعدادی بسته کمک آموزشی و لوزام تحریر به…

بر اساس هزینه های سه ماهه دوم سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان درنظر…