سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میکند
مهندس امامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی خبر داد.
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی آذربایجان غربی:
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گفت:مدیران اجرایی شناخت کافی از المان های شهری ندارند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی خبر داد:
مهندس پناهی از اجرای "رسم ابرار" با هدف احیای سنت حسنه ی انفاق به ایتام، مسکینان و زندانیان خبر داد.
با هدف بررسی موانع و ارئه راهکارهای معضلات شهری/
کارگروه حمل و نقل سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان زنجان با هدف برسی موانع و ارائه راهکارهای معضلات شهری برگزار شد.
جلسه هماهنگی مهندسین بسیجی درطرح جهاد همبستگی ملی با حضور کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مرکزی برگزار شد.
سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه مهندسین عمران و معماری
مدیران اجرایی شناخت کافی از المان های شهری ندارند
اجرای "رسم ابرار" با هدف احیای سنت حسنه ی انفاق به ایتام، مسکینان و زندانیان
کارگروه حمل و نقل سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان زنجان برگزار شد
برگزاری جلسه هماهنگی مهندسین بسیجی درطرح جهاد همبستگی ملی استان مرکزی

tax

سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میکند
مهندس امامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی خبر داد.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی خبر داد:
مهندس پناهی از اجرای "رسم ابرار" با هدف احیای سنت حسنه ی انفاق به ایتام، مسکینان و زندانیان خبر داد.
با هدف بررسی موانع و ارئه راهکارهای معضلات شهری/
کارگروه حمل و نقل سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان زنجان با هدف برسی موانع و ارائه راهکارهای معضلات شهری برگزار شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میکند
مهندس امامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی خبر داد.
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی آذربایجان غربی:
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گفت:مدیران اجرایی شناخت کافی از المان های شهری ندارند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری آذربایجان غربی خبر داد:
مهندس پناهی از اجرای "رسم ابرار" با هدف احیای سنت حسنه ی انفاق به ایتام، مسکینان و زندانیان خبر داد.
سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان مازندران برگزار میکند
مهندس امامی در گفتگو با خبرگزاری بسیج از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی خبر داد.
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی آذربایجان غربی:
رئیس کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی اسلامی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گفت:مدیران اجرایی شناخت کافی از المان های شهری ندارند.
با هدف بررسی موانع و ارئه راهکارهای معضلات شهری/
کارگروه حمل و نقل سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان زنجان با هدف برسی موانع و ارائه راهکارهای معضلات شهری برگزار شد.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۴۵% (۹ نظرسنجی)
خوب
۲۰% (۴ نظرسنجی)
متوسط
۱۰% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۲۵% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۰