ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر ۹۹ منتشر شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با حضور فرمانده سپاه استان سردار پورشمسی برگزار شد.
نشست مشترک مهندس قربانی با دکتر منتظری نماینده مردم شریف گرگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جلسه کارگروه حمل و نقل و ترافیک سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با حضور کارشناسان و کلیه اعضا برگزار شد.
دبیر جشنواره طراحی جنه البقیع در گفتگو با بسیج:
تمام این موارد زمینه ساز عمارت البقیع خواهد شد و یک آمادگی را در سطح بین الملل در بین مسلمانان چه شیعه و چه سنی ایجاد خواهد نمود و یک وفاقی را بین مسلمین به وجود خواهد آورد
انتشار ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری / ویژه تیر ۹۹
جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با حضور فرمانده سپاه استان
دیدار مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استات گلستان با نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی
برگزاری جلسه کارگروه حمل و نقل و ترافیک سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان
این جشنواره میان مسلمانان وفاق ایجاد خواهد کرد

tax

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر ۹۹ منتشر شد.
نشست مشترک مهندس قربانی با دکتر منتظری نماینده مردم شریف گرگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
جلسه کارگروه حمل و نقل و ترافیک سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با حضور کارشناسان و کلیه اعضا برگزار شد.
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر ۹۹ منتشر شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با حضور فرمانده سپاه استان سردار پورشمسی برگزار شد.
نشست مشترک مهندس قربانی با دکتر منتظری نماینده مردم شریف گرگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر ۹۹ منتشر شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با حضور فرمانده سپاه استان سردار پورشمسی برگزار شد.
نشست مشترک مهندس قربانی با دکتر منتظری نماینده مردم شریف گرگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

طرح مالیات بر خانه های خالی چه تاثیری بر بازار مسکن و اجاره بها دارد؟

طرح خوبی است و میتواند بازار را کنترل کند
۰% (۱ نظرسنجی)
طرح خوبی نیست و قیمت مسکن و اجاره بها را ملتهب میکند
۱۰۰% (۱ نظرسنجی)
هیچ تاثیری بر بازار مسکن و اجاره بها ندارد
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱

چند رسانه ای