پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷/
نشست "شهرما ، شهرسازی ما دور افتادگی از زندگی مومنانه " با سخنرانی دکتر عباس جهانبخش ، برگزار میشود.
گزارش تصویری
جلسه توجهیی کنگره شهداباحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری به مناسب گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیانیه ایی صادر کرد.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراستان جنوبی صورت گرفت
بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث مجمع خیرین سلامت باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن خبر داد
معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با اشاره به دستور رئیس جمهور درباره خط آهن شلمچه-بصره گفت: مقرر شد این مسیر ریلی توسط ایران ساخته و هزینه آن توسط طرف عراقی بازپرداخت شود.
نشست "شهرما ، شهرسازی ما دور افتادگی از زندگی مومنانه " برگزار میشود
برگزاری جلسه توجهیی کنگره شهدا
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبا ن
بازدید از پروژه های در حال احداث مجمع خیرین سلامت
دستور رئیس جمهور برای احداث خط آهن شلمچه-بصره توسط ایران

tax

از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراستان جنوبی صورت گرفت
بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث مجمع خیرین سلامت باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری به مناسب گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیانیه ایی صادر کرد.
گزارش تصویری
جلسه توجهیی کنگره شهداباحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراستان جنوبی صورت گرفت
بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث مجمع خیرین سلامت باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
گزارش تصویری
جلسه توجهیی کنگره شهداباحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
گزارش تصویری
مسابقه تیر اندازی مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور شورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی
پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷/
نشست "شهرما ، شهرسازی ما دور افتادگی از زندگی مومنانه " با سخنرانی دکتر عباس جهانبخش ، برگزار میشود.
معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن خبر داد
معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن با اشاره به دستور رئیس جمهور درباره خط آهن شلمچه-بصره گفت: مقرر شد این مسیر ریلی توسط ایران ساخته و هزینه آن توسط طرف عراقی بازپرداخت شود.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراستان جنوبی صورت گرفت
بازدید از پروژه های عمرانی در حال احداث مجمع خیرین سلامت باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۵۷% (۸ نظرسنجی)
خوب
۲۱% (۳ نظرسنجی)
متوسط
۱۴% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۷% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۴