نماینده شهرداری کرمان از کارگاه تولیدی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان بازدید کرد.
کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان شوشتر اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در سطح شهر نمود.
رهبر‌ انقلاب در پیام نوروزی ۱۳۹۹:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی سال ۱۳۹۹ خود تأکید کردند: مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد و این تحریمهایی که کرده‌اند به‌نفعِ ما تمام خواهد شد.
ماهنامه الکترونیکی ویژه اسفندماه ۹۸ به همت روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
مصوب شد/
در راستای مبارزه با بیماری کرونا و نیز رفع محرومیت و تولید اشتغالزایی ، کارگاه دوخت ماسک بهداشتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان راه اندازی میشود.
بازدید نماینده شهردار کرمان از کارگاه تولید ماسک بهداشتی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمان
تهیه و توزیع ماسک بهداشتی توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان شوشتر
ملت ایران مطمئن باشند که تلخی‌ها خواهد گذشت/مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد
انتشار ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری / ویژه اسفند ۹۸
راه اندازی کارگاه دوخت ماسک بهداشتی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمان

tax

نماینده شهرداری کرمان از کارگاه تولیدی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان بازدید کرد.
کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان شوشتر اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در سطح شهر نمود.
ماهنامه الکترونیکی ویژه اسفندماه ۹۸ به همت روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
نماینده شهرداری کرمان از کارگاه تولیدی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان بازدید کرد.
کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان شوشتر اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در سطح شهر نمود.
ماهنامه الکترونیکی ویژه اسفندماه ۹۸ به همت روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
نماینده شهرداری کرمان از کارگاه تولیدی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان بازدید کرد.
کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان شوشتر اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در سطح شهر نمود.
ماهنامه الکترونیکی ویژه اسفندماه ۹۸ به همت روابط عمومی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۴۵% (۹ نظرسنجی)
خوب
۲۰% (۴ نظرسنجی)
متوسط
۱۰% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۲۵% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۰

چند رسانه ای