کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش وبهسازی مکان های تاریخی باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
سردار غیب پرور در همایش مدیران مراکز استانی سازمان مهندسین عمران و معماری:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اجرای طرح اعتلای بسیج در جامعه ضرورت دارد، گفت: تمام اقشار بسیج باید در اجتماع، اثربخش تر واقع شوند چرا که بقای انقلاب اسلامی در حضور بسیج در متن جامعه است.
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
جلسه کارگروه تخصصی مدیریت شهری ، سازمان بسیج مهندسین عمران معماری استان آذربایجان غربی برگزار شد.
کارگاه آموزش کار آفرینی ناحیه اسلام آباد غرب با حضور جمعی از مهندسین شهرستان برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش وبهسازی مکان های تاریخی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان خراسان جنوبی
ضرورت اجرای طرح اعتلای بسیج در جامعه/ بقای انقلاب اسلامی در حضور بسیج در متن جامعه است/۱۱هزار گروه جهادی در کشور داریم
جلسه مشترک گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان و اعضا اندیشه ورز سازمان بسیج عمران و معماری استان یزد
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی مدیریت شهری ، سازمان بسیج مهندسین عمران معماری استان آذربایجان غربی
برگزاری کارگاه آموزش کار آفرینی توسط سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان اسلام آباد غرب

tax

سردار غیب پرور در همایش مدیران مراکز استانی سازمان مهندسین عمران و معماری:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اجرای طرح اعتلای بسیج در جامعه ضرورت دارد، گفت: تمام اقشار بسیج باید در اجتماع، اثربخش تر واقع شوند چرا که بقای انقلاب اسلامی در حضور بسیج در متن جامعه است.
کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش وبهسازی مکان های تاریخی باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
جلسه کارگروه تخصصی مدیریت شهری ، سازمان بسیج مهندسین عمران معماری استان آذربایجان غربی برگزار شد.
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش وبهسازی مکان های تاریخی باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.
به مناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و به همت مهندسین کانون بسیج عمران و معماری صحنه نظارت و طراحی رایگان صورت گرفت.
سردار غیب پرور در همایش مدیران مراکز استانی سازمان مهندسین عمران و معماری:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اجرای طرح اعتلای بسیج در جامعه ضرورت دارد، گفت: تمام اقشار بسیج باید در اجتماع، اثربخش تر واقع شوند چرا که بقای انقلاب اسلامی در حضور بسیج در متن جامعه است.
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش وبهسازی مکان های تاریخی باحضورمهندسین بسیجی وشورای قشر اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری خراسان جنوبی برگزار شد.

نظرسنجی

نظر خود را در مورد کیفیت مجله محراب ۹۶ بیان کنید؟

عالی
۴۷% (۸ نظرسنجی)
خوب
۲۴% (۴ نظرسنجی)
متوسط
۱۲% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۱۸% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۷